CTE SAMAFIL PAGKAKAISA

by | Dec 1, 2023 | Blog, News and Updates

1 12
4 1 768x512 1
5 1 768x512 1
3 2 768x512 1
2 2 768x512 1
CTE SAMAFIL PAGKAKAISA Ang taunang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa ay isang gawaing nakatuon hudyat sa pagpapahalaga ng pambansang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapanatili at pagpapaigting sa kultura at tradisyon sa kabila ng mga hamon sa kasalukuyang panahon.

SAMAFIL Forum, ika-30 ng Agosto 2023 | CMC Student Activity Center, bilang pakikiisa sa pagdiriwang sa Buwan ng Wika 2023

Ang ating pambansang pagkakakilanlan ay yumayabong sa pamamagitan ng ating liping nag-uugnay sa bawat isa sa kaparaanang ang kultura ay naibabahagi, kaugaliang kinamihasnan, bisa ng wika at dayalektong ginagamit, at katuturan ng ating kultura at gawi sa pang-araw-araw na pakikisalamuha.

Sa modernong panahon, talamak ang paggamit ng makabagong teknolohiyang nakapag-impluwensiya sa lahat ng mga Pilipino higit na sa estado ng kabataan na mabigat ang pagkakahumaling ng bawat bagay sa iba’t ibang konteksto. Ito lamang ay isang tulay na ipapaalala sa kanila ang ganda ng ating kultura at kung paano ito nakaaapekto nang may lalim sa paglalahad ng ating mga sarili sa ibang tao mula sa iba’t ibang lahi.